DAGBEHANDLING AKTIVITETER SOCIALPÆDAGOGIK BAGGRUND STATISTIK LOVMÆSSIGT GRUNDLAG INDSKRIVNING

 

Et Bedre Liv er et socialpædagogisk projekt der gennem de sidste 10 år har arbejdet med at hjælpe børn/unge og deres forældre i forbindelse med en resocialisering.

Et Bedre Liv er ikke et fritidstilbud men et behandlings tilbud, hvor der arbejdes én til én med den unge og dennes familie.

Alt for mange familier og unge bliver ikke hørt i tide og derfor kommer vi ofte meget sent igang med de unge og deres familier.

Men! Det er ikke for sent. Vi har den faglige og pædagogiske erfaring og indsigt, som har vist sig at fungere, i det tætte samarbejde mellem den unge, dennes familie og dagtilbuddet Et Bedre Liv.